Бишкек, Ак-Орго, ул. Кырк-Кыз, 111  icotel-green  +996 555 24-34-30